Olika användningsområden för gasfjädrar

Gasfjädrar kan i stort sett användas till de flesta olika typer av regleringar eller balanseringar. Om man har installerat en gasfjäder kan man förflytta sådant som är tungt genom handkraft med dess hjälp. De mest användbara gasfjädrarna reglerar öppnandet och stängningen av bussdörrar. Dessa styrs genom fot- och cellstyrning, men själva mekanismen är ofta gasfjädrar. Även i bilarnas däckhus används gasfjädrar för att dämpa stötar som uppkommer vid gupp och andra ojämnheter i vägbanan. Ett annat användningsområde är kontorsstolar och skrivbord som är höj- och sänkbara.

Vissa luckor och huvar stängs och öppnas med hjälp av gasfjädrar. Falluckors fart kan dämpas genom att man använder gasfjädrar, så att de inte slår igen med en alltför stor kraft. Bilars bakluckor kan dämpas med hjälp av denna mekanism, vilket gör att luckan inte åker upp för snabbt när den öppnas.

Så funkar en gasfjäder.

Gasfjädrar liknar cykelpumpar, men har en väldigt speciell funktion. Trycket i fjädern reglerar den mekanism som den är avsedd att styra genom ett motstånd som förhindrar ett alltför kraftigt eller snabbt händelseförlopp. En kraftigare fjäder kan klara mer tyngd för att kunna kontrollera en viss mekanism.

Det finns tryckande och blockerbara gasfjädrar som har en dubbelfjädrande karaktär i båda riktningar, eller som ger en fjädring i båda riktningarna. Vissa av dessa typer av gasfjädrar kan ha en fjädring inåt, men kan vara stum utåt eller tvärtom. De viktigaste funktionerna som gasfjädrar bör ha är att de kan dämpa ett visst händelseförlopp, minska skakningar, vara lyftande och underlätta ett visst rörelsemoment. På marknaden finns det idag olika piratkopior som kan ersätta originalutförandet av denna mekaniska del.